Zgodovina


O vurberških Stubenbergih

“Vurberška linija plemiške družine Stubenberg, ki je med letoma 1441 in 1616 posedovala grad Vurberk, je eno prezrtih poglavij zgodovine plemstva v vojvodini Štajerski in zgodovine današnjega slovenskega prostora v širšem kontekstu. Medtem ko lahko zgodovino omenjene družine (vsaj delno) rekonstruiramo s pomočjo ohranjenih pisnih virov, so razvaline njenega matičnega gradu le še bleda senca svoje nekdanje razsežnosti in veličine. Kljub temu pa obstaja še vrsta drugih materialnih sledi Stubenbergov z Vurberka, ki kaže na njihovo prisotnost v širšem geografskem prostoru svojega osrednjega zemljiškega gospostva – vse do današnjih dni.”

(Avtorica besedila: Maja Toš; Kako so vurberški Stubenbergi zaznamovali svoj življenjski prostor* )

Če vas podrobneje zanima zgodovina vurberškega gradu in njegovih lastnikov, potem si lahko to preberete v znanstvenem članku ga Maje Toš: Kako so vurberški Stubenbergi zaznamovali svoj življenjski prostor*

Vurberk nekoč občina

Vurberk je bil v svoji bogati zgodovini vse do konca vojne upravno in gospodarsko središče tega dela Slovenskih goric. V občino Vurberk so bili vključeni (nekateri ves čas, drugi manj let) naslednji kraji: Vurberk (prej tudi Vumpah), Krčevina pri Vurberku, Grajenščak, Spodnja Grajena, Zgornja Grajena, Gomila, Krčevina pri Ptuju in Mestni vrh. Občina Vurberk je bila zaradi preveč nemškega imena leta 1934 spremenjena v Občino Grajena. Po drugi svetovni vojni je bil v kraju ustanovljen Krajevni ljudski odbor Vurberk, ki je sodil v Občino Ptuj, leta 1957 pa je bil Vurberk priključen novo ustanovljeni občini Maribor Tezno.

Pošta na Vurberku

Pošta Vurberg pri Ptuju je bila ustanovljena 16. januarja 1906. leta. Zajemala je kraje Vumpah, Krčevina pri Vurbergu, Grajeno, Grajenščak, Gomilo in del Jiršovc (Ricinje). Pošta je obstajala vse do leta 1953, ko je bila kot pomožna pošta tudi ukinjena.

Zanimivost iz Krajevne korinike Vurberka iz leta 1936:

“Pri Sv. Martinu pri Vurbergu bi radi imeli pošto. Trikrat so že vložili prošnjo, da bi se vurberška pošta prestavila k Sv. Martinu, dvakrat na poštno direkcijo v Ljubljani, enkrat na poštno ministrstvo. Dne 25. 1. 1936 smo prejeli obvestilo, da je poštno ministrstvo prošnjo sv. Martinčanov odklonilo 16. 9. 1935 štev.: 66753. Pošta ostane torej na Vurbergu”.