Cerkev


Prva omemba cerkve sega v leto 1336. Prvotno cerkev je bila posvečena sv. Nikolaju (Miklavžu), zavetniku splavarjev in čolnarjev.

Cerkev je prvič omenjena leta 1336. Poškodovali so jo Turki, luterani pa spremenili v molilnico, ki je imela protestantskega duhovnika od leta 1589 do 1616, ko so jo ponovno prevzeli katoličani. V Vurberku, v bližini cerkve so imeli protestanti tudi svoje pokopališče.

Cerkev kakršna je v sedanji obliki, je bila zgrajena v 18. stoletju (leta 1776) in posvečena v čast Devici Mariji Vnebovzeti v poznobaročnem stilu. Oprema je delo Jožefa Holzingerja. Zlasti so zanimivi nagrobniki z reliefi vurberških graščakov iz 16. in 17. stoletja, ki se nahajajo na notranjih in zunanjih zidovih.

Notranjost cerkve je leta 1894 poslikal Franc Gornik, Križev pot iz leta 1915 pa je Sojčevo delo. Poleg ogleda notranjosti cerkve ter opreme so vredni ogleda tudi reliefi (nagrobniki z napisi), ki jih v vurberški cerkvi ne manjka.

Župnija Vurberk zajema kraje v kar štirih občinah, in sicer Vurberk (Občina Duplek), Grajenščak in Krčevina pri Vurberku (Mestna občina Ptuj), Gomila in del Jiršovc – Ricinje (Občina Destrnik) in del Rogoznice – Ricinje (Občina Lenart v Slovenskih goricah).

Na praznik Device Marije Vnebovzete je vsako leto 15. avgusta farno žegnanje in ob slovesni maši tudi procesija okoli tako imenovanega »kanonperga«.

Več o cerkvi si lahko preberete na: http://www.zupnija-vurberk.rkc.si/