Stara šola


Fotoarhiv TD Vurberk

Z reformacijo šolstva je cesarica Marija Terezija s 6. decembrom 1774 ustanovila precej glavnih šol v mestih in več trivijalnih šol na podeželju. Vurberška šola ima začetek delovanja leta 1784, mnogo let pa je delovala v župnišču, kjer je soba v pritličju služila šolskemu pouku, manjša pa za stanovanje učitelju. Število otrok je iz leta v leto naraščalo in učilnica je postajala pretesna.

Dne 28. avgusta 1888 je je bil položen z veliko slovesnostjo temeljni kamen za novo šolo, ki je bila dokončana 12. novembra 1889. Med obema vojnama je šola bila štirirazredna, med vojno je potekal pouk v nemškem jeziku, po koncu vojne pa je bila ustanovljena popolna osemletna Osnovna šola Vurberk. Šolo je obiskovalo tudi do 300 otrok, v posameznih oddelki pa je bilo tudi preko 50 učencev. Zaradi nenaklonjenosti občinskih oblasti (Maribor Tezno) je bil v letu 1962 ukinjen osmi razred, kasneje še sedmi in šesti, v letu 1982 pa je po odloku Občine Maribor Pobrežje začasno prenehala z delovanjem šola Vurberk.