Odbori


Upravni odbor
 • Branko POLANEC, predsednik            
 • Branko MAHORIČ, podpredsednik     
 • Ivan ŽIŽEK, podpredsednik
 • Marjan ŠPINGLER, podpredsednik
 • Violeta VOGRINEC, tajnica          
 • Dušan ORNIK, blagajnik
 • Jože GRABAR                                                
 • Zlatko SAMEC
 • Marjan Rap
Nadzorni odbor
 • Darko MIHELIČ
 • Viktor ROJKO
Disciplinska komisija
 • Drago MIŠKO, predsednik
 • Zvonko ZAGORANSKI
 • Albert OROSEL
Festivalski odbor
 • Branko Polanec – predsednik
 • Branko Mahorič – podpredsednik
 • Ivan Žižek – podpredsednik
 • Violeta Vogrinec
 • Robert Levstek
 • Marjan Špingler
 • Marjan Rap
 • Zdenka Goričan
 • Dušan Ornik
Kolesarska sekcija
 • Ivan Žižek
Likovna sekcija
 • Marjan Špingler
Komisija za ocenjevanje urejenosti hiš
 • Liljana Kaučič