Zgodovina društva


Turistično društvo Vurberk je bilo ustanovljeno leta 1972 na pobudo takratnega ravnatelja Osnovne šole Vurberk Julija Borka, z namenom zaščitili ostanke vurberškega gradu, preprečili nadaljnji propad, obiskovalcem kraja pa omogočiti ogled in jim približati bogato zgodovino Vurberka in njegove okolice.

Poleg Julija Borka,  pobudnika ustanovitve in tudi prvega predsednika društva, so bili ustanovni člani še: Otmar Berlinger, vurberški župnik Alfonz Korbun, Franc Plesnik, Konrad Bezjak in Janez Toplak z Vurberka, Alojz Sužnik in Jože Mahorič iz Grajenščaka, Stanko Meznarič iz Gomile ter Franc Mahorič in Franc Minih iz Krčevine pri Vurberku, žal danes, razen Janeza Toplaka, že vsi pokojni.

Ustanovni občni zbor je bil sredi avgusta 1972 v prostorih Osnovne šole Vurberk, kjer je društvo v začetku tudi imelo sedež, v pravila pa so zapisali, da bodo delovali na območju Vurberka, Grajenščaka, Gomile, Krčevine pri Vurberku ter delu Ciglenc ter Dvorjan.

V prvih letih se je v TD Vurberk včlanilo poleg ustanoviteljev še nekaj krajanov, tako da je na začetku delovanja štelo okrog 30 članov. Sestanki so bili v šolskih prostorih, saj sprva društvo ni imelo lastnih prostorov, prav tako ne materialnih in ne finančnih sredstev. Takoj po  ustanovitvi se je društvo vključilo v Mariborsko turistično zvezo.

Prvemu predsedniku društva so sledili še Jože Planjšek, Franc Plesnik, Karel Lampreht, Otmar Berlinger, Srečko Šabeder, Viljem Krepek, Jože Plazar, Niko Rojko, Ivan Žižek in danes predsedujoči Branko Polanec.

Danes naše društvo presega 200 članov in naše delo ter delo naših predhodnikov je pustilo sledi, na katere smo danes izjemno ponosni:

  • Vurberški festival,
  • Štajerska poje,
  • Slikarska kolonija,
  • Kolesarski maraton,
  • Pohod na grmado
  • in še veliko drugih tradicionalnih aktivnosti.