Grajsko poslopje


Po smrti še zadnjega živečega Rusa v naših krajih, Kostje Gutnikova, ki so k nam množično emigrirali v času oktobrske revolucije, je Turistično društvo Vurberk prišlo do prvih lastnih prostorov v grajskem poslopju.

Ker se je TD Vurberk prvotno želelo ukvarjati z gostinsko dejavnostjo, smo prostor opremili s točilnim pultom ter mizami in stoli. Na ta načim smo si želeli zagotoviti prihodke za delovanja društva. V prvem nadstropju smo uredili večji prostor, primeren za skupine in druga množična srečanja. Nato pa še prenovili preostale grajske prostore; zamenjali dotrajane stopnice, v kletnih prostorih uredili novo društveno sobo ter postavili nove sanitarije in centralno kurjavo.


Leta 1993 pa smo si zastavili nove izzive!

Lotili smo se zahtevnega projekta. Postavitev tribune na grajskem dvorišču, ki sprejme okvirno 950 ljudi. Čeprav je bil projekt za društvo tako fizično, kot tudi finančno zahteven, nas je gnala strast in želja po tem, da postane Vurberk kulturno središče, prepoznano daleč na okrog. Tako smo s skupnimi močmi postavili letno grajsko gledališče, prekrasen amfiteater, kot ga je poimenoval, danes že pokojni novinar Večera Srečko Niedorfer. Del sredstev za izgradnjo tribune je prispevala tudi takratna občina Maribor, za kar smo ji iz srca hvaležni.

Na treh mestih na Vurberku smo ob cesti postavili okrasne kozolce s cvetjem. To je bilo sporočilo vsem obiskovalcem našega kraja, da ste prišli na Vurberk, v “kraj glasbe in cvetja“.

Še danes skupaj z Občino Duplek ponosno skrbimo za naš biser. Zato smo izjemno veseli celovite obnove v letu 2019. Hvala gospodu županu Občine Duplek, da ste v tej naši snovni dediščini prepoznali pomen za naše zanamce in nam hkrati s tem dali potrditev, da delamo dobro.


Naša zaveza članov TD Vurberk je ta, da bomo še naprej skrbeli, da bo na našem Vurberku odmevala diatonična harmonika, da bodo glasovi pevcev še zmeraj odmevali z našega griča, da bo z naše tribune odmeval smeh in dobra volja naši obiskovalcev ter da bodo slikarski čopiči slikarjev risali nepozabne spomine!

S ponosom skrbimo in ohranjamo našo snovno in nesnovno dediščino!